21e34b3e-78e5-11ea-a3d0-06b4694bee2a%2F1623331694074-eemge_logo_hsoge+2.png
 83o Σεμινάριο Μαιευτικού Επείγοντος ALSO
(Advanced Life Support in Obstetrics)


21e34b3e-78e5-11ea-a3d0-06b4694bee2a%2F1623332029649-also+78.png
 Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

                                          Με Φυσική Παρουσία

Επιστημονικός Υπεύθυνος Σεμιναρίου
Αν. Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής
21e34b3e-78e5-11ea-a3d0-06b4694bee2a%2F1651829041586-%CE%B1%CE%BB%CF%83%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%83%CF%83-2022.png
21e34b3e-78e5-11ea-a3d0-06b4694bee2a%2F1652273408390-Programma.png
1η Ημέρα


08:00-08:20 Εγγραφές – MCQs

08:20-08:45 Χαιρετισμοί – Εισαγωγή στο Ελληνικό Πρόγραμμα ALSO

08:45 1η Συνεδρία

08:45-09:55 Πρακτική άσκηση: Συρραφή περινεϊκής ρήξης 3ου-4ου βαθμού

09:55-10:20 Διάλειμμα καφέ

10:20 2η Συνεδρία


10:20-11:30 Πρακτική άσκηση: Μεταλλικοί και αναρροφητικοί εμβρυουλκοί

11:30-12:40 Πρακτική άσκηση: Αιμορραγία 3ου σταδίου – Μπαλόνι 
επιπωματισμού

12:40-13:40 Γεύμα


13:40 3η Συνεδρία


13:40-14:50 Πρακτική άσκηση: Προεκλαμψία – Εκλαμψία


14:50-16:00 Συζήτηση προβολών videos


16:00 4η Συνεδρία


16:00-16:25 Πρακτική άσκηση: Καρδιοτοκογραφία

16:25-17:35 Πρακτική άσκηση: Ανάνηψη νεογνού


17:35-18:45 Ανώμαλες θέσεις και προβολές (ισχιακό, πρόπτωση

ομφαλίδος, …)


2η Ημέρα


08:00 5η Συνεδρία

08:00-08:30 Προσομοίωση συμβουλευτικής

08:30-08:40 Feedback

08:40-09:50 Πρακτική άσκηση: Ανάνηψη μητέρας

09:50-11:00 Συζήτηση περιστατικών: Σήψη στη λοχεία – Θρομβοεμβολή

11:00-11:20 Διάλειμμα καφέ

11:20 6η Συνεδρία


11:20-12:30 Πρακτική άσκηση: Σενάρια ανάνηψης νεογνού

12:30-13:40 Πρακτική άσκηση: Δυστοκία ώμων


13:40 7η Συνεδρία


13:40-14:40 Πρακτική άσκηση: VBAC


14:40-15:40 Γεύμα


15:40-16:10 Ελεύθερη επιλογή επανάληψης πρακτικών ασκήσεων


16:10 Πιστοποίηση


16:10-18:45 Γραπτή και προφορική εξέταση

18:45 8η Συνεδρία


18:45-19:05 Διάλεξη: Ασφάλεια στο μαιευτικό επείγον


19:05 Συμπεράσματα – Απονομή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

https://www.youtube.com/watch?v=UPDp3ThMkAk
21e34b3e-78e5-11ea-a3d0-06b4694bee2a%2F1623333224111-also78..png
21e34b3e-78e5-11ea-a3d0-06b4694bee2a%2F1623332845262-21e34b3e-78e5-11ea-a3d0-06b4694bee2a_1617360486823-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%2B%CE%BD%CE%B1%2B%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B5.png
Τα μαιευτικά και γυναικολογικά επείγοντα περιστατικά απαιτούν συστηματική προσέγγιση και πλήρη κατανόηση των βασικών αρχών που εμπλέκονται στην αντιμετώπισή τους.
Αναμφισβήτητα οι ικανότητες για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιστατικών αναπτύσσονται με τη διαρκή εξάσκηση και την εμπειρία. Παρόλα αυτά, εξίσου σημαντική είναι η συνεχής βιβλιογραφική ενημέρωση και η εκπαίδευση με πρακτικές ασκήσεις, συζητήσεις περιστατικών, προσομοιώσεις συμβουλευτικής και αλγορίθμους που προσφέρουν τα σεμινάρια ALSO (Advanced Life Support of Obstetrics).
Στο Σεμινάριο διδάσκουν Έλληνες εκπαιδευτές που είναι Μαιευτήρες – Γυναικολόγοι, Μαίες, Παιδίατροι και Γενικοί Ιατροί. Η παρουσία τους είναι σημαντική γιατί δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη φροντίδα της εγκύου από την ομάδα.
21e34b3e-78e5-11ea-a3d0-06b4694bee2a%2F1617360478048-%CE%B5%CF%87%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF+%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85.png
21e34b3e-78e5-11ea-a3d0-06b4694bee2a%2F1623331954911-also1.png
Το εγχειρίδιο ALSO περιέχει τις βασικές γνώσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην Μαιευτική. Προσφέρει στους συμμετέχοντες απαραίτητες γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, παθολογίας της κύησης και αρχές καρδιο-αναπνευστικής ανάνηψης. Παρέχει ένα πλούτο γνώσης για την αντιμετώπιση σοβαρών μαιευτικών επειγόντων και δίνει χρήσιμες πρακτικές συμβουλές. 
21e34b3e-78e5-11ea-a3d0-06b4694bee2a%2F1616263438721-21e34b3e-78e5-11ea-a3d0-06b4694bee2a_1608384470073-1f298282-2d35-4249-9138-1ced56c973b1.gif
Bασ. Σοφίας 124Β, Αθήνα 11526

Tηλ: +30 2107789211
Φαξ: +30 2107777390
Copyright © ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Our mailing address is:
[email protected]

Στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης της εταιρείας μας με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προτιθέμεθα να συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε δωρεάν τα newsletter της Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον newsletter της ΕΕΜΓΕ πατήστε το σύνδεσμο "unsubscribe" που ακολουθεί.
Vasilissis Sofias 124B, Athens, 11526, Greece